close
KINH DOANH

[Kinh Doanh] Thanh Hóa: Giám đốc Sở Công Thương bị phê bình vì không nghiêm túc báo cáo

[Kinh Doanh] Thanh Hóa: Giám đốc Sở Công Thương bị phê bình vì không nghiêm túc báo cáo
Xếp hạng bài viết

Dân trí Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa vừa có công văn về việc di dời, xóa bỏ các cửa hàng xăng dầu không đảm bảo về điều kiện phòng cháy, chữa cháy; đồng thời phê bình Giám đốc Sở Công Thương vì không nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định.

Năm 2014, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã có quyết định số 2201/QĐ-UBND về việc phê duyệt Quy hoạch phát triển mạng lưới kinh doanh xăng dầu và khí dầu mỏ hóa lỏng tỉnh Thanh Hóa đến năm 2020, định hướng đến năm 2025. Trong đó, tỉnh Thanh Hóa yêu cầu phải thực hiện việc xóa bỏ các cửa hàng xăng dầu không đảm bảo tiêu chí về phòng cháy chữa cháy, gần trường học, chợ trước năm 2016. Tuy nhiên, cho đến nay vẫn còn một số cửa hàng xăng dầu chưa thực hiện xong việc xóa bỏ.

Sở Công Thương Thanh Hóa
Sở Công Thương Thanh Hóa

Để đảm bảo tính kỷ cương trong thực hiện quy hoạch đã được Chủ tịch UBND tỉnh phê duyệt, UBND tỉnh Thanh Hóa đã có công văn phê bình Giám đốc Sở Công Thương do không thực hiện nghiêm túc chế độ báo cáo theo quy định của chủ tịch UBND tỉnh. Yêu cầu Sở Công Thương chấp hành nghiêm ý kiến chỉ đạo trước đó của UBND tỉnh tại các văn bản chỉ đạo và báo cáo về UBND tỉnh Thanh Hóa trước ngày 20/3/2017.

UBND tỉnh Thanh Hóa cũng yêu cầu Cảnh sát PCCC, Chi cục Quản lý thị trường tỉnh tăng cường công tác kiểm tra, xử phạt đối với các cửa hàng xăng dầu không đủ điều kiện kinh doanh xăng dầu mà vẫn hoạt động; đề xuất biện pháp xử lý, báo cáo chủ tịch UBND tỉnh.

Ngoài ra, UBND tỉnh cũng yêu chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị có liên quan, kiểm tra việc hoạt động các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn. Nếu không đủ điều kiện hoạt động sẽ xử lý theo quy định của pháp luật.

Chủ tịch UBND các huyện, thị xã, thành phố có trách nhiệm chỉ đạo và phối hợp với các đơn vị có liên quan, kiểm tra việc hoạt động các doanh nghiệp xăng dầu trên địa bàn. Nếu không đủ điều kiện hoạt động theo quy định, chủ động phối hợp thực hiện các bước quy trình xử lý theo quy định của pháp luật.

Đối với các doanh nghiệp có cửa hàng xăng dầu phải thực hiện việc xóa bỏ hoặc nâng cấp trước năm 2016 khẩn trương tự xóa bỏ trước ngày 31/3/2017. Nếu doanh nghiệp nào không chấp hành, Sở Công Thương phối hợp với các ngành, địa phương có liên quan tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạp thực hiện quy trình cưỡng chế theo quy định của pháp luật.

Duy Tuyên

Leave a Response