close
KINH DOANH

[Kinh Doanh] Phát triển Đà Nẵng thành điểm đến của khởi nghiệp khu vực ASEAN

[Kinh Doanh] Phát triển Đà Nẵng thành điểm đến của khởi nghiệp khu vực ASEAN
Xếp hạng bài viết

Dân trí Với tầm nhìn đề ra là đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo khu vực ASEAN.

UBND TP Đà Nẵng vừa phê duyệt Đề án “Phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng đến năm 2020, tầm nhìn đến năm 2030” .

Theo đó, với tầm nhìn đề ra là đến năm 2030, Đà Nẵng sẽ trở thành điểm đến của khởi nghiệp và sáng tạo của khu vực ASEAN, là một trong những trung tâm khởi nghiệp và sáng tạo, phát triển bền vững của cả nước, có hệ sinh thái khởi nghiệp – đổi mới sáng tạo với hệ thống pháp lý hoàn thiện, môi trường đầu tư, sản xuất kinh doanh thuận lợi, thúc đẩy hoạt động khởi nghiệp và tái khởi nghiệp trên cơ sở đổi mới sáng tạo và mô hình kinh doanh mới.

Phát triển Đà Nẵng thành điểm đến của khởi nghiệp khu vực ASEAN
Phát triển Đà Nẵng thành điểm đến của khởi nghiệp khu vực ASEAN

Các mục tiêu cụ thể do Đề án đặt ra bao gồm triển khai đầy đủ các chính sách của Chính phủ ban hành về hỗ trợ, phát triển khởi nghiệp; hoàn thiện các chính sách hỗ trợ, phát triển khởi nghiệp của thành phố; xây dựng Cổng thông tin khởi nghiệp thành phố kết nối với Cổng thông tin khởi nghiệp và đổi mới sáng tạo quốc gia.

Hỗ trợ khoảng 200 dự án, 100 doanh nghiệp khởi nghiệp trên địa bàn thành phố thương mại hóa được sản phẩm; trong đó ít nhất 20% doanh nghiệp gọi được vốn thành công từ các nhà đầu tư. Thành lập 8-10 vườn ươm doanh nghiệp bao gồm các vườn ươm tại trường đại học, vườn ươm tư nhân hoặc theo hình thức đối tác công tư. Thành lập Quỹ hỗ trợ khởi nghiệp thành phố Đà Nẵng và triển khai hoạt động hiệu quả, thu hút được 3-5 quỹ đầu tư mạo hiểm đặt văn phòng đại diện tại Đà Nẵng.

Cùng với đó, hầu hết các trường THPT, trung học chuyên nghiệp, dạy nghề… có câu lạc bộ hoạt động đổi mới sáng tạo; 100% các trường đại học, cao đẳng có chương trình giảng dạy về khởi nghiệp, có câu lạc bộ khởi nghiệp hay đổi mới sáng tạo.

Khánh Hồng

Leave a Response