close
KINH DOANH

[Kinh Doanh] Đồng Nai: Rà soát các cuộc thanh tra trùng lắp để tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp

[Kinh Doanh] Đồng Nai: Rà soát các cuộc thanh tra trùng lắp để tránh gây phiền hà cho doanh nghiệp
Xếp hạng bài viết

Dân trí Tại Đồng Nai, trong gần 3.000 cuộc thanh, kiểm tra tại các doanh nghiệp theo kế hoạch năm 2017 có đến hơn 300 doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra trùng lắp. Ông Trần Văn Vĩnh – Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, chỉ đạo rà soát lại các cuộc thanh tra trùng lắp để hạn chế gây phiền hà cho doanh nghiệp.

Chiều 15/3, UBND tỉnh Đồng Nai tổ chức họp để xử lý chồng chéo, trùng lặp trong tiến hành thanh kiểm tra tại các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh này trong năm 2017.

Theo Thanh tra tỉnh Đồng Nai, qua tổng hợp năm 2017 theo kế hoạch thanh tra, kiểm tra của các sở, ban ngành sẽ có hơn 2.836 cuộc thanh kiểm tra tại các doanh nghiệp, trong đó 817 cuộc thanh tra, còn lại kiểm tra.

Tuy nhiên, qua rà soát, đơn vị này phát hiện có 304 doanh nghiệp bị thanh, kiểm tra chồng chéo, trùng lặp của các sở, ngành. Theo đánh giá, việc chồng chéo, trùng lắp trong thanh kiểm tra tại các doanh nghiệp không chỉ gây khó khăn cho doanh nghiệp mà còn ảnh hưởng đến chỉ số đánh giá năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Đồng Nai.

Chính vì vậy, Thanh tra tỉnh Đồng Nai kiến nghị UBND tỉnh chỉ đạo các sở, ngành điều chỉnh giảm 68 cuộc thanh tra và 124 cuộc kiểm tra, đồng thời giảm 12 cuộc thanh tra đối với các doanh nghiệp đã được các cơ quan cấp trung ương thanh tra.

Ông Trần Văn Vĩnh, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai cho rằng, việc phối hợp trong thanh, kiểm tra tại các doanh nghiệp thời gian qua trên địa bàn tỉnh là chưa tốt, có tình trạng mạnh ngành nào ngành đó làm, dẫn đến việc trùng lắp, gây phiền hà, nhũng nhiễu cho doanh nghiệp.

Do đó, Phó chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai đề nghị Thanh tra tỉnh rà soát kế hoạch thanh tra của các sở, ngành. Khi thanh tra chỉ cần đến một doanh nghiệp một đoàn, tránh tình trạng nhiều đoàn trùng lắp làm mất thời gian của doanh nghiệp.

Cũng theo ông Vĩnh, điều quan trọng sau một lần thanh, kiểm tra là để doanh nghiệp thực hiện tốt hơn và các doanh nghiệp khác thấy những hạn chế đó để khắc phục. Bởi với hơn 10.000 doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh thì không thể tiến hành thanh tra tất cả.

Vĩnh Thủy

Leave a Response