close
KINH DOANH

[Kinh Doanh] Chính thức trình Quốc hội cấm nhận “quà đắt tiền” từ doanh nghiệp

[Kinh Doanh] Chính thức trình Quốc hội cấm nhận “quà đắt tiền” từ doanh nghiệp
Xếp hạng bài viết

Dân trí Theo nội dung dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) được tiếp thu, chỉnh lý, ban soạn thảo đã bổ sung các hành vi bị cấm theo hướng không được sử dụng xe ô tô và các tài sản khác do các tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội
Ông Nguyễn Đức Hải – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (UBTCNS) của Quốc hội

Quà tặng không đúng chế độ thì phải từ chối!

Sáng nay (29/5), Ủy ban Thường vụ Quốc hội (UBTVQH) đã chính thức có báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật Quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước (sửa đổi) với các đại biểu.

Theo đó, thay mặt Ủy ban, ông Nguyễn Đức Hải – Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách (UBTCNS) cho biết, góp ý cho dự thảo này, nhiều ý kiến đã đề nghị cần quy định chặt chẽ, cụ thể việc tiếp nhận các tài sản cho/biếu/tặng ngay trong luật, vì thực tế hiện nay một số cơ quan, đơn vị sử dụng các tài sản cho, biếu, tặng (ô tô) không đúng tiêu chuẩn, định mức được quy định, dẫn đến việc phải trả lại các tài sản này cho các tổ chức, cá nhân cho/biếu/tặng.

Về vấn đề này, ông Hải cho bết, pháp luật hiện hành (cụ thể là Quyết định 64 năm 2006 và Nghị định 29 năm 2014 của Chính phủ) đã quy định cụ thể điều kiện các cơ quan, tổ chức, đơn vị của Nhà nước được nhận và không được nhận quà tặng.

Các quy định này cũng đã xác lập quyền sở hữu Nhà nước đối với quà tặng; xử lý quà tặng trong trường hợp việc tiếp nhận phù hợp về đối tượng, tiêu chuẩn, định mức, chế độ.

Theo đó, các cơ quan, đơn vị chỉ được nhận quà tặng theo đúng quy định của pháp luật, đối với quà tặng không đúng chế độ, tiêu chuẩn, đối tượng thì đại diện cơ quan, đơn vị phải từ chối và giải thích rõ lý do với người tặng quà.

Trường hợp tổ chức, cá nhân tặng cho vẫn có nguyện vọng thì phải báo cáo cơ quan Nhà nước có thẩm quyền quyết định việc xác lập quyền sở hữu của Nhà nước và xử lý theo quy định của pháp luật.

Dự thảo luật cũng đã quy định việc giao tài sản công cho cơ quan Nhà nước, đơn vị sự nghiệp công lập phải phù hợp với tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản, thẩm quyền quyết định xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, đồng thời giao Chính phủ quy định trình tự, thủ tục xác lập quyền sở hữu toàn dân về tài sản, trong đó có tài sản do các tổ chức, cá nhân tặng cho các cơ quan, đơn vị của Nhà nước.

Như vậy, các quy định Nhà nước là khá chặt chẽ. Tuy nhiên, UBTVQH cũng thừa nhận, thực tế hiện nay, việc tiếp nhận và sử dụng các tài sản cho/biếu/tặng có nhiều trường hợp sai quy định, gây dư luận không tốt, đặc biệt đối với tài sản là ô tô và các tài sản phục vụ cho cá nhân.

Do đó, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 11 về các hành vi bị cấm theo hướng không được sử dụng xe ô tô và các tài sản khác do các tổ chức, cá nhân tặng cho không đúng mục đích, tiêu chuẩn, định mức, chế độ. Nội dung này được thể hiện tại khoản 4 Điều 11 của Dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Các quy định luật pháp hiện hành cũng đã yêu cầu các cơ quan Nhà nước khi nhận quà tặng không phù hợp thì phải từ chối (ảnh minh họa)
Các quy định luật pháp hiện hành cũng đã yêu cầu các cơ quan Nhà nước khi nhận quà tặng không phù hợp thì phải từ chối (ảnh minh họa)

Nghiêm cấm cung cấp, điều chuyển tài sản quá định mức cho cấp dưới

Ngoài ra, liên quan đến dự thảo này, một số ý kiến đề nghị bổ sung hành vi nghiêm cấm cơ quan cấp trên cung cấp hoặc điều chuyển những tài sản quá tiêu chuẩn, định mức hoặc không phù hợp với nhu cầu cho cơ quan cấp dưới và bổ sung quy định cấp dưới có quyền từ chối nhận tài sản do cơ quan quản lý cấp trên giao không phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công.

Tiếp thu ý kiến đại biểu Quốc hội, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo bổ sung vào Điều 11 về các hành vi bị cấm như sau: “Cơ quan quản lý cấp trên giao tài sản cho cơ quan, tổ chức, đơn vị cấp dưới không phù hợp với nhu cầu, tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công”.

Đối với việc bổ sung quy định cấp dưới có quyền từ chối tiếp nhận tài sản cấp trên giao không phù hợp với nhu cầu sử dụng hoặc tiêu chuẩn, định mức sử dụng tài sản công đã được thể hiện tại nội dung quy định về hành vi bị cấm đối với cơ quan cấp trên. Do đó, UBTVQH cho rằng, không cần thiết phải bổ sung nội dung này trong dự thảo luật.

Một số ý kiến đề nghị bổ sung số điện thoại đẹp, biển số xe đẹp, quyền sở hữu trí tuệ, cơ sở dữ liệu; vùng trời, vùng biển; giá trị lịch sử, văn hóa; tài sản vô hình, thương hiệu… vào nội dung phân loại tài sản công tại Điều 4.

Về vấn đề này, UBTVQH đã chỉ đạo cơ quan thẩm tra và cơ quan soạn thảo bổ sung vào khoản 6 Điều 4 của dự thảo luật là “kho số khác phục vụ quản lý nhà nước theo quy định của pháp luật”.

Theo đó, một số loại tài sản công cụ thể như quyền sở hữu trí tuệ, cơ sở dữ liệu, thương hiệu, tài sản vô hình, tài sản giá trị lịch sử, văn hóa, vùng trời, vùng biển… đã thuộc các nhóm tài sản thuộc cơ quan quản lý Nhà nước hoặc tài sản kết cấu hạ tầng hoặc tài nguyên.

Do đó, UBTVQH xin Quốc hội cho phép thể hiện tại các điều khoản cụ thể khi quy định về chế độ quản lý, sử dụng của từng loại tài sản. Đồng thời, bổ sung thẩm quyền của Chính phủ quy định khai thác kho số phục vụ quản lý Nhà nước. Nội dung này được thể hiện tại khoản 3 Điều 14 của Dự thảo luật trình Quốc hội tại kỳ họp thứ 3.

Bích Diệp

Leave a Response